پاستا

مرتب شدن بر اساس
‫پاستا نیمه آماده پیکولی تک ماکارون با طعم کچاپ (180gr)
  • -12%

‫پاستا نیمه آماده پیکولی تک ماکارون با طعم کچاپ (180gr)

قیمت عادی: 2.500 تومان

Special Price 2.200 تومان

پاستا لوله ای زرتاک (500gr)
  • -13%

پاستا لوله ای زرتاک (500gr)

قیمت عادی: 2.080 تومان

Special Price 1.800 تومان

پاستا پیچی زرتاک (500gr)
  • -13%

پاستا پیچی زرتاک (500gr)

قیمت عادی: 2.080 تومان

Special Price 1.800 تومان

پاستا طنابی زرتاک (500gr)
  • -13%

پاستا طنابی زرتاک (500gr)

قیمت عادی: 2.080 تومان

Special Price 1.800 تومان

پاستا صدفی زرتاک (500gr)
  • -13%

پاستا صدفی زرتاک (500gr)

قیمت عادی: 2.080 تومان

Special Price 1.800 تومان

پاستا فرمی فسیلی 500gr) GALLO)
  • -24%

پاستا فرمی فسیلی 500gr) GALLO)

قیمت عادی: 10.200 تومان

Special Price 7.800 تومان

پاستا فرمی فسیلی فاقد گلوتن 500gr) GALLO)
  • -24%

پاستا فرمی فسیلی فاقد گلوتن 500gr) GALLO)

قیمت عادی: 15.700 تومان

Special Price 12.000 تومان

پاستا فرمی پنه ریگاته فاقد گلوتن 500gr) GALLO)
  • -24%

پاستا فرمی پنه ریگاته فاقد گلوتن 500gr) GALLO)

قیمت عادی: 15.700 تومان

Special Price 12.000 تومان

پاستا فرمی پنه ریگاته 500gr) GALLO)
  • -24%

پاستا فرمی پنه ریگاته 500gr) GALLO)

قیمت عادی: 10.200 تومان

Special Price 7.800 تومان

پاستا فرمی فسیلی سبزیجات فاقد گلوتن 500gr) GALLO)
  • -24%

پاستا فرمی فسیلی سبزیجات فاقد گلوتن 500gr) GALLO)

قیمت عادی: 15.700 تومان

Special Price 12.000 تومان

مرتب شدن بر اساس

فینال را دنبال کنید+